TU Delft 170 jaar - 34e lustrum

In 2012 bestond de Technische Universiteit Delft 170 jaar en vierde deze universiteit haar 34e lustrum. Bekijk in vogelvlucht de lustrumactiviteiten van het afgelopen jaar in het 'Het grote Lustrumboek' van de TU Delft.

LUSTRUMJAAR IN HET TEKEN VAN WATER

WATER is overal. Geeft ons leven. Brengt ons welvaart. We bouwen op water. Exporteren onze kennis over water. We houden van water. Een haat-liefdeverhouding. Want water neemt terug. Kusten kalven af. Stijgende zeespiegel, dalend grondwaterpeil. Overstromingen in de stad, schaarste in de landbouw. Kunnen we het voorspellen, beheersen, verdelen? Het nieuwe goud of het oude gevaar? Een ding is zeker: we kunnen niet zonder WATER 

Water is in de geschiedenis van Nederland een belangrijke en bepalende factor voor de ontwikkeling van landsaard, cultuur en technologie. Overzeese handel, binnenvaart, dijken, polders, watermolens, de brandspuit en waterzuivering zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Het aandachtsgebied van het lustrum, de zuidelijke Randstad, dankt zijn bestaan aan dijken en polders en zijn welvaart in hoge mate aan de maritieme handel.

In de aandachtsgebieden voor de toekomstige economische ontwikkeling van Nederland speelt water als één van de topsectoren een belangrijke rol. Dit geldt voor een breed terrein van aan water gerelateerde activiteiten en kennisgebieden.

Daarnaast is water een onderwerp dat in meer of mindere mate in al onze faculteiten onderzocht wordt. Van stedelijk water tot aan de satellieten die onze oceanen in beeld brengen, en alles wat daar (ook fysiek in de TU-wijk) tussen ligt.

Het bovenstaande, plus de grote toekomstige uitdagingen waarvoor de wereld en Nederland zich gesteld zien op het gebied van bescherming tegen water, transport over water en de beschikbaarheid van schoon water, maken het thema Water tot een voor de hand liggende keuze voor het thema van het lustrum 2012 van de TU Delft.

Doel van onze lustrumactiviteiten is om aan de buitenwereld te laten zien dat de TU Delft het grootste en meest brede palet van onderwijs en onderzoek op het gebied van water heeft, zowel deltatechnologie, watertechnologie als maritieme techniek.

© 2018 TU Delft

Metamenu